Regulamin sklepuSprzedaż w sklepie www.ripzone.pl jest realizowana przez firmę:

YOVEE, ul.Bema 10, 05-420 Józefów, NIP: 118-006-38-46

W sklepie internetowym www.ripzone.pl są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Pochodzące z oficjalnej polskiej dystrybucji

Zamówienia można składać:

 • bezpośrednio ze strony - po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatycznie generowaną odpowiedź zawierającą niezbędne informacje do kontynuowania zamówienia np. nr rachunku bankowego.

Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail, które są niezbędne do weryfikacji zamówienia. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jednak realizacja zamówień, które wpłynęły w dni wolne od pracy, rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy.

Formy realizacji zamówienia:

 • za pobraniem

Sklep po otrzymaniu zamówienia, realizuje wysyłkę towaru na wskazany w zamówieniu adres. Należność za zamówiony towar wpłacają Państwo przy odbiorze produktów kurierowi.

W PRZYPADKU TEJ OPCJI KOSZT DOSTARCZENIA PRODUKTÓW TO:

- przesyłka kurierska Siódemka za pobraniem – 29.99 pln

 • płatność z góry

Zamawiający wpłaca po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia całą kwotę należności za towar na konto podane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (wystawiamy na życzenie fakturę pro-forma lub fakturę przelewową jako podstawę wpłaty należności). Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, wysyłamy zamówiony towar .

W PRZYPADKU TEJ OPCJI KOSZT DOSTARCZENIA PRODUKTÓW TO :

- przesyłka kurierska Siódemka przedpłata – 14.99 pln

 • płatność kartą kredytową za pośrednictwem strony

Podczas składania zamówienia Klient zostaje skierowany na stronę firmy Płatności.pl, która obsługuje płatności kartami w sklepie www.ripzone.pl. Tam zostanie poproszony o podanie swoich danych. Połączenie ze stroną Płatności.pl jest szyfrowane i 100% bezpieczne. Dane karty trafiają bezpośrednio do Państwa banku i nie są przechowywane w innym miejscu!

W PRZYPADKU TEJ OPCJI KOSZT DOSTARCZENIA PRODUKTÓW TO :

- przesyłka kurierska Siódemka płatność kartą – 14.99 pln

Przy składaniu zamówienia prosimy o zaznaczenie w formularzu zamówienia z której opcji sprzedaży wysyłkowej życzą sobie Państwo skorzystać.

Odstąpienie od umowy:
 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin 14 dni liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, zaś gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży winno być wysłane do Sprzedawcy:

a)  pocztą na adres ul. Bema 10, 05-420 Józefów,

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@ripzone.pl

5.   W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.  Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta.

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

8.  Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, o których mowa w ust. 7, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.  W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument obowiązany jest do odesłania na adres Sprzedawcy ul. Bema 10, 05-420 Józefów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem wskazanego terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Konsumenta. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu przyśpieszenia zwrotu przez Sprzedawcę płatności otrzymanych przez Konsumenta, Konsument może dostarczyć Sprzedawcy dowód odesłania Towaru.

11.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uznaje się za niezawartą.

12.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

13.  Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, gdy:

a)  cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  

c) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  

d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru. Niezależnie od powyższego, Konsument ma prawo do złożenia żądań wynikających z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, jeżeli wada została zauważona w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy.
 3. Roszczenie Klienta nie będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Towar reklamowany powinien być dostarczony na adres ul. Bema 10, 05-420 Józefów na koszt Sprzedawcy.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może, według własnego wyboru, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest istotna.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ograniczona jest kwotowo do wartości sprzedanego Towaru.

REALIZACJA DOSTAWY :

Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, to okres realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy YOVEE. Jeżeli zamówiony towar będziemy musieli najpierw sprowadzić, wtedy okres realizacji może ulec wydłużeniu max. do 48 godzin o czym poinformuje Państwa nasz handlowiec oddzwaniając pod podany w formularzu telefon lub wysyłając stosowną informację na podany w zamówieniu adres e-mail.

 • Dokładamy jednakże wszelkich starań, aby zamówienia realizowane były w ciągu 24 godzin.

Transport odbywa się firmą spedycyjną DPD pod wskazany w zamówieniu adres. Od momentu nadania okres dostawy wynosi do 24 godzin.

Wszystkie wysyłane przez nas paczki są profesjonalnie pakowane. Towar jest zabezpieczany, aby nie mógł ulec uszkodzeniom, podczas przewozu. Razem z towarem wysyłamy dokument zakupu. Klient ma możliwość sprawdzenie zawartości przesyłki przy kurierze. Po nadaniu paczki wysyłamy numer listu przewozowego na podany w zamówieniu e-mail.


UWAGA !! Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, podarte, pogniecione Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Jest to warunek konieczny do złożenia reklamacji w sklepie www.ripzone.pl

 • Nazwy producentów i marki fabryczne, oraz zdjęcia produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

 • Prezentowane na stronie www.ripzone.pl zdjęcia oraz dane udostępniane są w celach marketingowych/informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sklep może, bez uprzedzenia, dokonać zmian zamieszczonych na stronie informacji. Mimo dołożenia wszelkich starań, ze względu na stale udoskonalanie produktów przez producenta prezentowane na stronie informacje mogą nieznacznie różnić się od sprzedawanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt ze sprzedawcą. Jednocześnie informujemy, że Klient (Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego) ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym www.ripzone.pl w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru;

 • Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

 • Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

 • Podane ceny transportu i realizacji zamówienia dotyczą wyłącznie terytorium POLSKI, istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu. W takim jednak przypadku czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu na co nabywca wyraża zgodę.

 • Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.ripzone.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki.

 • Materiały (opinie,recenzje,przepisy,itp.) będące zawartością serwisu nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie, poglądy osób zamieszczających treści w serwisie. Wykorzystanie podanych informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszych przepisów czy recenzji.

 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest YOVEE, ul.Bema 10, 05-420 Józefów.
 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej dostawy Towarów.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 4. Dane są przekazywane przez Klientów dobrowolnie.

Zespół ripzone.pl